CRM & financiële updates Profit 15

Op deze pagina delen we de belangrijkste updates voor de financiële afdeling in de nieuwste versie van Profit.


Forecast
Je kunt nu een in- of verkooprelatie aanmaken via een workflow. In totaliteit kun je nu de relatie + forecast + contactpersoon in één keer vastleggen (in één flow). Dit zijn nu vinkvelden bij het aanmaken van de relatie. Je kunt nu offertes genereren via de workflow en verstrekken naar de klant. Op de forecast leg je de voorcalculatie vast. Je genereert de offerte via InSite en start de workflow. Deze verstrek je dan via OutSite voor digitale ondertekening. 

Verzamelfactuur en 'Facturatiecockpit'
De bron van verzamelfacturen kan je nu instellen in het profiel verkooprelatie. Daarnaast kan je instellingen per onderdeel. 
Onder ‘Facturering’ heb je nu ook ‘Factureringscockpit’ en ‘Verzamelfactuur’. 

Vanuit de 'Factureringscockpit' kan je aangeven welke onderdelen je wilt factureren, bijvoorbeeld abonnementen of nacalculatie etc. Het is hiermee mogelijk om een abonnementsregels en nacalculatie regels op één factuur te krijgen. In het 'verkooprelatie profiel' kan je nu ook per referentie opdrachtgever een verzamelfactuur versturen. 

Beoordelen inkooporder via workflow
Inkooporders kunnen nu in concept worden aangemaakt, voordat je ze definitief in het systeem zet. Een inkooporder kan je nu definitief maken via Profit, waardoor de workflow wordt gestart. Je kunt ook instellen dat een inkooporder altijd direct definitief wordt gemaakt. 

Deelbudgethouder per reservering
Een budgethouder kan een deel van zijn budget delegeren aan iemand anders. Dit kan je doen door een reservering aan te maken. Tijdens het aanmaken van de reservering kan je de deelbudgethouder koppelen. 

Documenten in In- en OutSite
In de workflow kan je nu aangeven dat een document in de workflow wordt omgezet naar PDF, zodat het document direct kan worden ondertekend door de medewerker. Er is een nieuw tabblad onder het Type dossieritem genaamd ‘Document’. Hier staat of je het document als PDF wilt meesturen. Je kunt in de workflow op een actieknop aangeven wanneer het document moet worden omgezet naar een PDF. Je kunt ook een extra bijlage genereren in de workflow. Dit stel je ook in per actieknop. 

Inkoopaanvragen met meerdere regels
Vanaf Profit 15 is het mogelijk om meerdere inkoopregels aan te maken met een vrije inkoopaanvraag. Dit gaat nu via een boekingslay-out. 
Je kunt ook een eerder ingezonden vrije inkoopaanvraag opnieuw insturen. 

Wil jij het maximale uit de nieuwste Profit 15 halen?
Vul dan alvast het contactformulier in, dan nemen wij contact met jou op._____________________________________

Updates in Profit per onderdeel