HRM & payroll updates in Profit 15

Op deze pagina delen we de belangrijkste updates voor HRM en payroll in de nieuwste versie van Profit.


Werving en Selectie
Het is mogelijk om bij het aanmaken van een vacature meer verantwoordelijkheden te koppelen. De rechten worden automatisch toegekend. Er wordt in Profit 15 veel meer gebruik gemaakt van de Sollicitant stamkaart. Vanuit daar is het ook mogelijk om een contractvoorstel (in dienst profiel) te doen. Ook wordt de status getoond op de stamkaart. Dit kan je via Workflows wijzigen, maar ook door op de status zelf te klikken.

Je kunt ook een sollicitant zonder vacature aanmaken, met als doel om de stamkaart aan te maken en gegevens aan te laten leveren. Er is ook een nieuwe weergave in Profit beschikbaar waarbij sollicitanten worden getoond die verwijderd (geanonimiseerd) moeten worden. 

Inzicht loonberekening
Vanaf nu is het mogelijk om vanuit de salarisverwerkingscockpit door te klikken naar de correctie uit een voorgaande periode. Vanuit de correctie kan je doorklikken naar ‘Parameters’. Het doorklikken kan ook op andere regels, bijvoorbeeld ‘Loonheffing’. Je ziet direct welke parameters zijn gebruikt voor de berekening. 

Medewerker autorisatie via Projecten
Op projectniveau kan worden ingesteld dat de projectleider leidinggevende is van de teamleden. Hierdoor krijgt de projectleider gedurende de looptijd "medewerker rechten". Wanneer je dit aangevinkt via InSite, wordt er een workflow gestart waarbij de mutatie kan worden goed- of afgekeurd. 

De aanvraag van een teamlid gaat ook via een workflow. Pas daarna kan een tweede leidinggevende (projectleider) inzage krijgen van het teamlid. Je kunt tevens een specifieke medewerker uitsluiten van deze functionaliteit. 

Optimalisatie Payroll auditor
Je kunt nu per audit aangeven of een reden noodzakelijk is bij het negeren van een melding. Ook historie wordt getoond bij een volgende melding. Audits met dezelfde reden kan je nu multiselect afhandelen. De ingevoerde reden wordt dan bij elke medewerker toegevoegd.

Pocket App – Nieuwe functies
-Verlof intrekken via de Pocket App
-Familielid toevoegen via ‘Mijn gegevens’.
-Verzameldeclaratie beoordelen via de Pocket App.

Organigram viewer via InSite
Vanaf Profit 15 is het mogelijk om het organigram in te zien via een 'Qlik' dashboard op InSite. 

Ouderschapsverlof en geboorteverlof
Je voegt eerst de verloftypes toe in Profit met de rechten en geldigheid.

-Onbetaald ouderschapsverlof
-Betaald ouderschapsverlof
-Geboorteverlof
-Aanvullend geboorteverlof

1.Kind vastleggen (familielid toevoegen). Kan zowel via de Pocket App als via InSite.
2.Verlofsaldo wordt toegekend o.b.v. parttime percentage per kind.
3.Geboorteverlof aanvragen (huidige werkwijze met verlofprofielen)
4.Ouderschapsverlof wordt ingepland via een rooster mutatie (ESS) (per kind). In het rooster kan je aangeven hoeveel uur per dag je ouderschapsverlof wilt hebben. Je kunt ook aangeven hoe je het verlof wilt opnemen (onbetaald of betaald of allebei). Je kunt ook handmatige verdeling maken tussen betaald en onbetaald. 
5.Na akkoord kan ook het document gegenereerd worden voor het ouderschapsverlof. 

Feestdagen/sluitingsdagen integreren met verlof
Vanaf nu is het mogelijk om feestdagen verlof te integreren met de verlof prioritering! Daarnaast kan je de feestdag nu ook integreren met de nacalculatie door deze te koppelen aan een type verlof. De koppeling van een feestdag aan een type verlof, kan je doen via de sluitingsdage tabel.


Wil jij het maximale uit de nieuwste Profit 15 halen?
Vul dan alvast het contactformulier in, dan nemen wij contact met jou op._____________________________________

Updates in Profit per onderdeel